1 2 3 4
 • ДЕЦИС 2,5 ЕК – 50 мл.

  • 0 Оценка
  • Изчерпан

  Активно вещество: съдържа 25 г/л делтаметрин. Формулация: емулсионен концентрат. Токсичност: ЛД50: 2860 мг/кг живо тегло. Производител: “Байер Кропсайанс”- Германия. Смесимост: да не се смесва с алкални разтвори. Екотоксичност: токсичен за пчели, риби, водни организми, птици и полезни насекоми. Категория за употреба: III-та – за свободна употреба от лица над 18 г. Карантинен срок*: 3 дни за ягоди, тиквови, зеленчуци на полето; 7 дни […]

  5.50 лв.
 • Ектомин – 10 мл.

  • 0 Оценка
  • В наличност

  Област на приложение: Инсектицид с остатъчно действие за борба с летящи (мухи, комари, оси) и пълзящи (хлебарки, бълхи, мравки, кърлежи, дървеници, паяци) насекоми.

  2.00 лв.
 • КАРАТЕ ЗЕОН 5СК – 1 л.

  • 0 Оценка
  • В наличност

  КАРАТЕ ЗЕОН 5СК - 1 л.

  Активно вещество: съдържа 50г/л ламбда цихалотрин. Екотоксичност: опасен за пчели и силно токсичен за водни организми. Категория за употреба: III-та – за свободна употреба от лица над 18 г. Карантинен срок*: 10 дни за лоза; 14 дни за ябълка; 15 дни при захарно цвекло; 30 дни за люцерна и картофи; 7 дни при зеле и рапица; 28 дни за житни; 60 дни при тютюн; 13 дни за пасища.

  129.99 лв. 115.00 лв.
 • КАРАТЕ ЗЕОН – 20 мл

  • 0 Оценка
  • В наличност

  КАРАТЕ ЗЕОН - 20 мл

  Активно вещество: съдържа 50г/л ламбда цихалотрин. Екотоксичност: опасен за пчели и силно токсичен за водни организми. Категория за употреба: III-та – за свободна употреба от лица над 18 г. Карантинен срок*: 10 дни за лоза; 14 дни за ябълка; 15 дни при захарно цвекло; 30 дни за люцерна и картофи; 7 дни при зеле и рапица; 28 дни за житни; 60 дни при тютюн; 13 дни за пасища. Разрешена употреба: • ШАРЕН ГРОЗДОВ МОЛЕЦ по лоза – 0,02% • ЯБЪЛКОВ ПЛОДОВ ЧЕРВЕЙ по ябълка – 0,02% • ЦВЕКЛОВИ БЪЛХИ по цвекло – 12,5мл/дка • ЛЮЦЕРНОВ ЛИСТОЯД по люцерна, КОЛОРАДСКИ БРЪМБАР по картофи, ЗЕЛЕВА НОЩЕНКА по зеле, РАПИЧЕН ЦВЕТОЯД по рапица – 15мл/дка • ВРЕДНА ЖИТНА ДЪРВЕНИЦА и ЖИТНА ПИЯВИЦА по житни – 20мл/дка • ТЮТЮНЕВ ТРИПС и ЗЕЛЕНА ПРОСКОВЕНА ЛИСТНА ВЪШКА по птютюн - 30мл/дка • МАРОКАНСКИ СКАКАЛЕЦ и ИТАЛИАНСКИ СКАКАЛЕЦ по пасища – 50мл/дка. Начин на действие: несистемен инсектицид с контактно и стамошно действие. Приложение: Третиране при поява на неприятеля.

  5.50 лв.
 • КЛОУЗЪР 120 СК – 100 мл.

  • 0 Оценка
  • Изчерпан

  КЛОУЗЪР 120 СК

  49.00 лв.
 • КЛОУЗЪР 120 СК – 20 мл.

  • 0 Оценка
  • В наличност

  КЛОУЗЪР 120 СК

  15.00 лв. 13.90 лв.
 • КОРАГЕН – 2 мл.

  • 0 Оценка
  • В наличност

  КОРАГЕН - 2 мл.

  Широкоспектърен инсектицид за борба с неприятелите по овощни, лозя, картофи и зеленчуци Съдържание: 200 г/л ринаксипир. Формулация: Суспензионен концентрат. Опаковка: 2 мл.

  3.00 лв.
 • КОРАГЕН – 200 мл.

  • 0 Оценка
  • В наличност

  КОРАГЕН - 200 мл.

  Широкоспектърен инсектицид за борба с неприятелите по овощни, лозя, картофи и зеленчуци Съдържание: 200 г/л ринаксипир. Формулация: Суспензионен концентрат. Опаковка: 200 мл.

  130.00 лв. 125.00 лв.
 • ЛАОТА 1 л.

  • 0 Оценка
  • В наличност

  Регистрации на ЛАОТА за България: Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок Лоза обикновен паяжинообразуващ акар 25 – 120 мл/дка Внася се при нападение. при винени сортове в доза 25 – 100 мл/дка при десертни сортове в доза 50 – 120 мл/дка Брой мин/макс приложения – 1 Вода л/дка мин/макс – 50 – 100 л/дка 10 дни Домати обикновен […]

  42.00 лв. 38.00 лв.
 • ЛАОТА 250 МЛ.

  • 0 Оценка
  • В наличност

  ЛАОТА Търговско наименование ЛАОТА Тип инсектицид Активни вещества Абамектин 18 г/л Производител Лаинко С.А. Категория на употреба втора професионална SPe8-Опасен за пчелите. Регистрации на ЛАОТА за България: Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок Лоза Обикновен паяжинообразуващ акар 25 – 120 мл/дка Внася се при нападение. при винени сортове в доза 25 – 100 мл/дка при десертни сортове в доза […]

  11.90 лв.
 • Мезурол Шнекенкорн 4 Г – 25 гр.

  • 0 Оценка
  • Изчерпан

  Мезурол Шнекенкорн 4 Г - 25 гр.

  Активно вещество: метиокарб 40 гр/кг Култура, вредител, при които се прилага продуктът: -попово прасе – приложен площно (при разсади) и редово от двете страни на растенията (при останалите култури) Доза/дка (концентра-ция): 250 г/дка

  4.90 лв. 3.99 лв.
 • МИНЕКТО АЛФА 250 МЛ.

  • 0 Оценка
  • В наличност

  Формулация: АКТИВНО ВЕЩЕСТВО Циантранилипрол 100 г ав / л (10 %) Ацибензолар-S-метил 12.5 г ав / л (1.25 %) ДЕЙСТВИЕ Срещу белокрилка, трипс, тута абсолюта и видове нощенки Ограничава предаването на вирусите TSWV и TYLCV вследствие на индуциране на защитните реакции на растението Механизъм на действие на активните вещества АЦИБЕНЗОЛАР-S-МЕТИЛ ЦИАНТРАНИЛИПРОЛ АЦИБЕНЗОЛАР-S-МЕТИЛ • Ацибензолар-S-метил се […]

  83.00 лв.
 • МОВЕНТО – 1 л.

  • 0 Оценка
  • В наличност

  МОВЕНТО - 1 л.

   Активно вещество: 100 г/л спиротетрамат
  Формулация: суспензионен концентрат (СК) Категория: I-ва професионална
  Мовенто® 100 СК е нов, системен и уникален инсектицид за контрол на смучещи насекоми в лозя, овощни и зеленчукови култури Механизъм на действие Мовенто® 100СК е системен инсектицид от нова група- деривати на тетрамиковата киселина, които се придвижват както акро-, така и базипетално е третираните растения.

  205.00 лв.
 • МОСПИЛАН 20 СГ – 250 гр.

  • 0 Оценка
  • В наличност

  МОСПИЛАН 20 СГ - 250 гр. АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 200 г/кг АЦЕТАМПРИД НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ: МОСПИЛАН 20 СГ е нова, висококачествена, гранулирана формулация, притежаваща редица предимства: – наличие на регистрации при голям брой култури и неприятели; – оптимизиран начин на приложение на продукта. Моспилан 20 СГ е неоникотинов инсектицид използван в ниски дози на приложение срещу широк спектър наприятели. Новата гранулирана формулация улеснява и оптимизира приложението на продукта: • лесно и точно отмерване на препоръчаната доза – неправилното дозиране може да доведе до незадоволителна ефикасност или нежелано ниво на остатъчни количества в растенията • липса на разпрашване – осигуряват се по-безопасни условия на работа за операторите при манипулации с продукта • икономически изгодно – предотвратява се загубата на продукт полепнал по опаковката или разпрашен при манипулациите • лесно приготвяне на работния разтвор – фините и еднакви по размер гранули се разтварят лесно и бързо във водата • универсален продукт за земелското стопанство – разрешената употреба при основните култури и неприятели осигуряват широко приложение на продукта.  

  65.00 лв.
 • МОСПИЛАН 20 СП – 1.5 гр

  • 0 Оценка
  • В наличност

  МОСПИЛАН 20 СП - 1.5г

  Активно вещество: съдържа 200 г/кг ацетамиприд. Формулация: прах, разтворим във вода. Токсичност: ЛД50 689 мг/кг живо тегло. Смесимост: По препоръка на фирмата може да се използва в комбинация с повечето пестициди, без тези с алкална реакция, но поради голямото разнообразие от продукти предварителен тест за съвместимост е препоръчителен. Екотоксичност: Токсичен за пчели и копринена буба. Опасен за риби и други водни организми. Категория за употреба III-та – за свободна употреба от лица над 18 г. Карантинен срок*: 3 дни за зеленчуци; 10 дни за тютюн, 7 дни за картофи. При житни, царевица, слънчоглед карантинен срок не се налага.

  1.39 лв. 0.99 лв.
 • МОСПИЛАН 20 СП – 10 гр

  • 0 Оценка
  • В наличност

  МОСПИЛАН 20 СП - 10 гр

  Активно вещество: съдържа 200 г/кг ацетамиприд. Формулация: прах, разтворим във вода. Токсичност: ЛД50 689 мг/кг живо тегло. Смесимост: По препоръка на фирмата може да се използва в комбинация с повечето пестициди, без тези с алкална реакция, но поради голямото разнообразие от продукти предварителен тест за съвместимост е препоръчителен. Екотоксичност: Токсичен за пчели и копринена буба. Опасен за риби и други водни организми. Категория за употреба III-та – за свободна употреба от лица над 18 г. Карантинен срок*: 3 дни за зеленчуци; 10 дни за тютюн, 7 дни за картофи. При житни, царевица, слънчоглед карантинен срок не се налага.

  4.50 лв. 3.49 лв.
 • МОСПИЛАН 20 СП – 20 гр.

  • 0 Оценка
  • В наличност

  МОСПИЛАН 20 СП - 20 гр.

  Активно вещество: съдържа 200 г/кг ацетамиприд. Формулация: прах, разтворим във вода. Токсичност: ЛД50 689 мг/кг живо тегло. Смесимост: По препоръка на фирмата може да се използва в комбинация с повечето пестициди, без тези с алкална реакция, но поради голямото разнообразие от продукти предварителен тест за съвместимост е препоръчителен. Екотоксичност: Токсичен за пчели и копринена буба. Опасен за риби и други водни организми. Категория за употреба III-та – за свободна употреба от лица над 18 г. Карантинен срок*: 3 дни за зеленчуци; 10 дни за тютюн, 7 дни за картофи. При житни, царевица, слънчоглед карантинен срок не се налага.

  7.50 лв. 6.49 лв.
 • МОСПИЛАН 20 СП – 3 гр.

  • 0 Оценка
  • В наличност

  МОСПИЛАН 20 СП - 3 гр.

  Активно вещество: съдържа 200 г/кг ацетамиприд. Формулация: прах, разтворим във вода. Токсичност: ЛД50 689 мг/кг живо тегло.

  1.85 лв. 1.49 лв.
 • МОСПИЛАН 20 СП – 500 гр.

  • 0 Оценка
  • В наличност

  МОСПИЛАН 20 СП - 500 гр.

  Активно вещество: съдържа 200 г/кг ацетамиприд. Формулация: прах, разтворим във вода. Токсичност: ЛД50 689 мг/кг живо тегло. Смесимост: По препоръка на фирмата може да се използва в комбинация с повечето пестициди, без тези с алкална реакция, но поради голямото разнообразие от продукти предварителен тест за съвместимост е препоръчителен. Екотоксичност: Токсичен за пчели и копринена буба. Опасен за риби и други водни организми. Категория за употреба III-та – за свободна употреба от лица над 18 г. Карантинен срок*: 3 дни за зеленчуци; 10 дни за тютюн, 7 дни за картофи. При житни, царевица, слънчоглед карантинен срок не се налага.

  125.00 лв.
 • МОСПИЛАН 20 СП  – 6 гр.

  • 0 Оценка
  • В наличност

  МОСПИЛАН 20 СП  - 6 гр.

  Активно вещество: съдържа 200 г/кг ацетамиприд. Формулация: прах, разтворим във вода. Токсичност: ЛД50 689 мг/кг живо тегло. Смесимост: По препоръка на фирмата може да се използва в комбинация с повечето пестициди, без тези с алкална реакция, но поради голямото разнообразие от продукти предварителен тест за съвместимост е препоръчителен. Екотоксичност: Токсичен за пчели и копринена буба. Опасен за риби и други водни организми. Категория за употреба III-та – за свободна употреба от лица над 18 г. Карантинен срок*: 3 дни за зеленчуци; 10 дни за тютюн, 7 дни за картофи. При житни, царевица, слънчоглед карантинен срок не се налага.

  3.49 лв. 2.49 лв.
 • НИСОРАН 5 ЕК – 20 мл.

  • 0 Оценка
  • В наличност

  НИСОРАН 5 ЕК - 20 МЛ

  АКАРИЦИД С ПРИЛОЖЕНИЕ В ОВОЩАРСТВОТО, ЛОЗАРСТВОТО, ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВОТО И ЦВЕТАРСТВОТО

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 50 г/л ХЕКСИТИАЗОКС 

  РЕГИСТРАЦИИ НА НИСОРАН 5 ЕК:

  Култура

  Неприятел

  Доза

  Момент на приложение

  Ябълки

  Червен овощен акар

  0.05%

  в началото на излюпване на зимните яйца

  Лозя

  Жълт лозов акар

  0.05%

  в началото на излюпване на зимните яйца

  Зеленчуци

  Обикновен паяжинообразуващ акар

  0.06%

  в началото на излюпване на зимните яйца

  3.80 лв.
 • НИСОРАН 5 ЕК – 50 МЛ

  • 0 Оценка
  • В наличност

  НИСОРАН 5 ЕК - 50 МЛ

   

  АКАРИЦИД С ПРИЛОЖЕНИЕ В ОВОЩАРСТВОТО, ЛОЗАРСТВОТО, ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВОТО И ЦВЕТАРСТВОТО

   

  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 50 г/л ХЕКСИТИАЗОКС

   

  РЕГИСТРАЦИИ НА НИСОРАН 5 ЕК:

  Култура

  Неприятел

  Доза

  Момент на приложение

  Ябълки

  Червен овощен акар

  0.05%

  в началото на излюпване на зимните яйца

  Лозя

  Жълт лозов акар

  0.05%

  в началото на излюпване на зимните яйца

  Зеленчуци

  Обикновен паяжинообразуващ акар

  0.06%

  в началото на излюпване на зимните яйца

  5.90 лв.
 • ОЙКОС 100 МЛ.

  • 0 Оценка
  • В наличност

  ОЙКОС – 100мл Тип  инсектицид Активни вещества  Азадирахтин 26 г/л Производител Сипкам СпА Категория на употреба втора професионална Със системно действие Включително употреба при растения за производство на семена или друг посадъчен материал. Регистрации на ОЙКОС за България: Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок Белокрилки 75 – 150 мл/дка Разсадници, Горски насаждения Внася се при […]

  34.00 лв.
 • ОЙКОС 50 МЛ.

  • 0 Оценка
  • Изчерпан

  ОЙКОС – 50мл Тип  инсектицид Активни вещества  Азадирахтин 26 г/л Производител Сипкам СпА Категория на употреба втора професионална Със системно действие Включително употреба при растения за производство на семена или друг посадъчен материал. Регистрации на ОЙКОС за България: Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок Белокрилки 75 – 150 мл/дка Разсадници, Горски насаждения Внася се при […]

  22.00 лв.
1 2 3 4

Product Enquiry