Фертилекс® е набор от висококачествени течни торове за листно и почвено приложение.

Фертилекс® включват множество диференцирани формули, отговарящи на специфичните хранителни изисквания на всички култури във всяка фенологична фаза.

Фертилекс® стимулират развитието на растенията, увеличават добивите и подобряват качеството на продукцията.+

Product Enquiry