Национална програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”, прилагана през 2024 година.

– Прилагат се през зимния сезон в периода след преминаване на студовете до набъбване на пъпките, са както следва:

ü Срок за подаване на заявления и представяне на документи по т. 1 и т. 2 от Раздел ІІІ на настоящите указания:  от 19 февруари до 30 април 2024 г.

ü Срок за изплащане на средствата: до 31 май 2024 г.

 

– Прилагат се през есента в периода на масов листопад, са както следва:

ü Срок за подаване на заявления и представяне на документи по т. 1 и т. 2 от Раздел ІІІ на настоящите указания: от  01 ноември до 25 ноември 2024 г.

Срок за изплащане на средствата: до 20 декември 2024 г.

Product Enquiry