Уважаеми стопани,

информирам ви, че e утвърдени срокове за прилагане на държавна помощ по

Национална програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период прилагана през пролет 2020 г. 

 ТАБЛИЦА ЗИМНИ ПРЪСКАНИЯ  ТУК   http://www.agro-magazin.com/tab-10.19.pdf

  • Срок за подаване на заявления към ДФЗ за участие в помощта: чака се дата
  • Срок за отчитане и представяне на документи пред ОДБХ и ДФЗ:чака се дата 
  • Срок за изплащане на средствата до: чака се дата

Заверката на дневниците и декларациите по програмата могат да се извършват и в по-ранни срокове!

Обръщаме внимание да не се изчакват крайните дати !!!

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАВЕРЯВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ:

1.  Попълнени и заверени от агроном дневници за растително защитни мероприятия /ДПХО/.

2.  Попълнена декларация по образец с разхода на вложените продукти за растителна защита, одобрени по схемата.

3.  Оригинална фактура за закупени ПРЗ от регистрирана в БАБХ фирма, заверено копие от фактура, което остава в досието на ЗП.

4.  Заявление за участие в програмата пред  ДФЗ, което се показва на място при заверката.

5.  Сертификат по чл. 83 за професионален потребител на ПРЗ по ЗЗР.

Не бяха намерени продукти, отговарящи на критериите Ви.

Product Enquiry