БЕЛЕМ 0.8 МГ – 600 гр.

  • 0 Оценка
  • В наличност

БЕЛЕМ ® 0,8 МГ е микрогранулиран инсектицид, позициониран в редовете при сеитбата с помощта на микрогранулатор. На базата на циперметрин (от семейството на пиретроидите) БЕЛЕМ ® 0,8 МГ действа при контакт и при поглъщане. Той е ефикасен при голям брой почвени насекоми и по-точно срещу телените червеи.

8.00 лв.
Име
Имейл
Телефон
Enquiry

Описание

!! НОВИ РЕГИСТРАЦИИ !!!

Домати – ПОПОВО ПРАСЕ 1.2кг/дка

Пипер – ПОПОВО ПРАСЕ – 1.2кг/дка

Картофи – ПОПОВО ПРАСЕ -1.2кг/дка

ФУНКЦИЯ НА ПРЗ:

Пиретроиден инсектицид с бързо инициално действие за борба срещу голям брой неприятели по полски, зеленчукови и технически култури.

ПРОИЗВОДИТЕЛ:

SBM Developpment

160, Rout de la Valentine, BP 90120, Marseille 13371, Cedex 11 FRANCE

Tel: +33 4 91 24 44 02; fax +33 4 91 24 44 67

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:

0.8 % Циперметрин

ХИМИЧЕСКО НАИМЕНОВАНИЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО:

Циперметрин

ISO наименование: Циперметрин

IUPAC наименование: -a-циано-3-феноксибензил-цис, транс3-(2,2 дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат

Коформуланти:

–          Калциев карбонат – 98.825 %

–          Разтворител – 0.310 %

–          Оцветител – 0.005 %  

ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: МГ (MG) – Микро гранули.

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: Втора – продукти, които могат да се прилагат от лица с висше агрономическо образование,  или със средно земеделско образование – растениевъден профил.

РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА в Република България със заповед № РД 11-1175 от 05.11.2013г. на БАБХ към Министерство на земеделието и храните.

СРОК НА ГОДНОСТ: 2 години.

ОТРОВНОСТ: ЛД50 орално за плъх > 2000 мл/кг.

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА / ПРИЛОЖЕНИЕ:

култури насекоми дози карантинен срок
Царевица телени червеи – третиране на почвата 1.2 кг/дка
Царевица диабротика – третиране на почвата 1.2 кг/дка
Царевица

(сладка)

телени червеи- третиране на почвата 1.2 кг/дка  –
Сорго телени червеи- третиране на почвата 1.2 кг/дка
Слънчоглед телени червеи- третиране на почвата 1.2 кг/дка

!!! НОВИ РЕГИСТРАЦИИ !!!

Домати – ПОПОВО ПРАСЕ

Пипер – ПОПОВО ПРАСЕ

Картофи – ПОПОВО ПРАСЕ

 Препоръки за употреба

БЕЛЕМ ® 0,8 МГ  е от микрогранули, готови за използване без подготовка, като предварително разтваряне. Използва се по време на сеитбата. Третирането трябва да се извършва с микрогранулатор, който локализира препарата в реда по същото време, когато сеялката сее семената на културата.

Регулирайте щателно дебита на всеки елемент на сеялката преди началото на третирането и уточнете регулярността на изтичане на семената по време на работа.

Ние препоръчваме да се сее при скорост по-малка, или равна на 6 км/час.

С цел осигуряване оптимално разпределение на микрогранулите при всички дълбочини на сеитба до падането на семената в почвата, към микрогранулатора трябва да бъде монтиран дифузор.

ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ СЕИТБООБОРОТА КУЛТУРИ / РОТАЦИЯ НА КУЛТУРИТЕ:

В регистрираната доза и начин на приложение БЕЛЕМ ® 0,8 МГ не е фитотоксичен  за регистрираните култури и няма влияние върху следващите култури в сеитбооборота.

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ КОИТО ПРОДУКТЪТ МОЖЕ, ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН:

Период от последното третиране до прибирането на реколтата  – не се изисква карантинен срок.

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:

БЕЛЕМ ® 0,8 МГ е микрогранулиран инсектицид, позициониран в редовете при сеитбата с помощта на микрогранулатор. На базата на циперметрин (от семейството на пиретроидите) БЕЛЕМ ® 0,8 МГ действа при контакт и при поглъщане. Той е ефикасен при голям брой почвени насекоми и по-точно срещу телените червеи.


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/novizbea/public_html/agro-magazin.bg/wp-content/themes/fashionstore/woocommerce/content-single-product.php on line 85
No Tag

Product Enquiry