АМИНОПИЕЛИК НОВ – 100 мл.

  • 0 Оценка
  • В наличност

Активно вещество: 600 г/л 2,4-Д аминна сол Формулация:водна суспензия Екотоксичност: Не е вреден за пчели и птици, умерено токсичен за риби и водни организми. Категория за употреба:III - та - свободна - разрешен за употреба от лица над 18 годишна възраст.

4.50 лв.
Име
Имейл
Телефон
Enquiry

Описание

Активно вещество: 600 г/л 2,4-Д аминна сол
Формулация:водна суспензия
Екотоксичност: Не е вреден за пчели и птици, умерено токсичен за риби и водни организми.
Категория за употреба:III – та – свободна – разрешен за употреба от лица над 18 годишна възраст.
Начин на действие:селективен листен хербицид със системно действие.
Приложение:Аминопиелик 600 СЛ е системно действащ хербицид за борба с широколистни плевели при пшеница, ечемик, царевица. Не е ефикасен срещу див овес, лисича опашка, ветрушка. Слабо засяга колендрото и дивата теменуга. Паламидата и млечокът се унищожават най-добре при височина на стъблото 10-20 см. Аминопиелик 600 СЛ е регистриран за употреба при:

– пшеница и ечемик -150-200 мл/дка

Прилага се във фаза братене на културите с 30-40 л вода на декар при третиране с наземна техника.

– царевица -120 мл/дка

Прилага се във фаза 3-5 лист на културата. Оптимални условия за третиране с Аминопиелик 600 СЛ: влажно време, но са необходими минимум няколко часа след третирането без валежи.

Product Enquiry