Авант – 5мл.

  • 0 Оценка
  • В наличност

Съдържание: 150 г/л индоксакарб, активно вещество от нова химична група - оксадиазини Формулация: Емулсионен концентрат (ЕК)

3.00 лв.
Име
Имейл
Телефон
Enquiry

Описание

Съдържание: 150 г/л индоксакарб, активно вещество от нова химична група – оксадиазини
Формулация: Емулсионен концентрат (ЕК)

Начин на действие

 Авант® 150 ЕК е инсектицид с контактно и стомашно действие за контрол на голям брой гризещи неприятели от разред Lepidoptera и някои видове от разред Colleoptera при овощни видове, лозя, зелеви култури, зелен чукови (домати, пипер, патладжан) и технически култури (рапица) и Homoptera.

Авант® 150 ЕК има трансламинарно движение в растението.

Авант® 150 ЕК притежава изявено ларвицидно и ово-ларвицидно действие.

Срещу рапичния цветояд, Авант® 150 ЕК е ефикасен срещу възрастните индивиди.

Биохимичен механизъм на действие – индоксакарб е инсектицид от групата на оксадиазините, който блокира зависимите от напрежението натриеви каналчета в нервната систма на насекомите, като се свързва директно с тях и потиска потока на натриевите йони.


Уникалното при употребата на Авант® 150 ЕК е различният и нов физиологичен механизъм на действие – неприятелите, изложени на действието на индоксакарб, спират да се хранят след 1-2 часа, стават дезориентирани, с некоординирани движения, парализират се и загиват за 24-60 часа след третирането. За разлика от останалите инсектициди, при третираните с Авант® 150 ЕК неприятели не се наблюдава нок-даун ефект, но те спират да се хранят и не причиняват повреди.

Управление на резистентността

Благодарение на новия начин на действие и свойствата на активното вещество, Авант® 150 ЕК е изключително подходящ за употреба на места, където има възникнала устойчивост към неприятелите. Не се наблюдава кръстосана резистентност спрямо пиретроидите.


С цел избягване развитието на резистентност се препоръчва Авант® 150 ЕК да бъде включван като част от различни програми за контрол на неприятелите, които могат да включват редуване на инсектициди с различен на действие, приложение в най-чувствителните фази от развитието, както и нехимични методи за контрол.

 Интегрирана растителна защита  

Авант® 150 ЕК е подходящ за включване като част от програма за Интегрирана Растителна Защита, която трябва да включва също така и използването на други химични и нехимични практики, целящи предотвратяването на икономически щети, причинени от неприятелите.


Приложение при лозя 

При третирането срещу 1-во поколение се извършва в началото на излюпване на яйцата, преди или след цъфтеж на културата. Срещу 2-ро поколение се провеждат 1 или 2 третирания, в зависимост от степента на нападение. Срещу лозова листозавивачка се третира от момента на излюпването на гъсениците, при гъсеници с размери 3 до 10 мм. Третирането може да се повтори 10 до 15 дни по-късно при необходимост. Срещу цикади се третира, когато се достигне прагът на вредност от 50 подвижни форми за 100 листа.


За условията на България се провеждат едно третиране срещу първо и две третирания през 10-14 дни срещу второ поколение. Авант® 150 ЕК може да се прилага най-много 3 пъти през вегетацията. Останалите необходими третирания трябва да се извършат с продукти с различен начин на действие.

Максимален брой третирания през вегетацията: 3; Интервал на третиране: 10 – 14 дни

Приложение при пъпеши, дини и тикви

Авант® 150 ЕК се прилага при поява на първи ларви, с 30-60 л/дка работен разтвор при култури, отглеждани на открито и 50-120 л/дка работен разтвор при култури, отглеждани в оранжерии. При отглеждане на открито АВАНТ® 150 ЕК се прилага от 3-ти лист до преди цъфтеж и след това от момента, когато първите плодове достигнат типична форма и големина, до пълно узряване, като се спазва карантинен срок от 3 дни.


Да не се използва по време на цъфтеж!

При отглеждане в оранжерии, където се прилага опрашване със земни пчели (бомбуси), АВАНТ® 150 ЕК може да се прилага от 3-ти лист до 3 дни преди прибиране на реколтата.

При пръскане в оранжерии бомбусите трябва да се приберат преди третирането до изсъхването на работния разтвор.

Максимален брой третирания през вегетацията: 3
Интервал на третиране: 10 – 14 дни.

Максимален брой третирания през вегетацията: 3; Интервал на третиране: 10 – 14 дни

Приложение при праскови

Третиранията срещу източния плодов червей трябва да се извършват преди началото на излюпването на яйцата за първо и второ поколение на неприятеля.


Най-ефективно това се постига, като се заложат феромонови уловки и пръскането с Авант® 150 ЕК се проведе 4-7 дни след начало на летежа. Пръскането може да се повтори през 10-14 дни, ако периодът на летежа се удължи.

Максимален брой третирания през вегетацията: 3
Интервал на третиране: 10-14 дни При пръскане в оранжерии бомбусите трябва да се приберат преди третирането до изсъхването на работния разтвор.  

 

Приложение при зеленчуци

Домати, пипер, патладжан – третиранията срещу памуковата нощенка трябва да се извършват при появата на първите ларви. При зеленчуци, отглеждани на открито, Авант® 150 ЕК се прилага от фаза 5-ти лист до периода преди цъфтеж. При зеленчуци, отглеждани в оранжерии, където се прилага опрашване със земни пчели (бомбуси), Авант® 150 ЕК може да се използва от момента, в който първото съцветие е ясно различимо, до 3 дни преди прибиране на реколтата. При пръскане в оранжерии, бомбусите трябва да се приберат преди третирането до изсъхването на работния разтвор.

Максимален брой третирания през вегетацията: 3
Интервал на третиране: 10-14 дни
Период на изчакване преди повторно влизане в третираната култура: 48 часа

 Зеле, карфиол, броколи, брюкселско зеле – първото третиране срещу зелева нощенка и бяла зелева пеперуда се прави при поява на първите ларви. Авант® 150 ЕК може да се прилага от 5-ти лист до 3 дни преди прибирането на реколтата.


Максимален брой третирания през вегетацията: 3

Интервал на третиране: 10-14 дни

КОНТРОЛ НА T. ABSOLUTA

Ако не бъдат предприети подходящи мерки, повредите от T. absoluta могат да доведат до 50-100 % загуба на продукцията. За успешен контрол се препоръчва комбинация от превантивни, нехимични и химични мерки. Борбата с T. absoluta не трябва да се осъществява само с един инсектицид през цялата вегетация. ДюПон препоръчва използване на комплексен подход, съчетаващ всички методи и редуването на инсектициди с различен начин на действие..


Приложение при рапица  

 Неприятели: Авант® 150 ЕК се прилага преди цъфтеж за борба с възрастните на рапичния цветояд. В процес на зонална регистрация е и приложението на Авант® 150 ЕК срещу рапичен стъблен скритохоботник.


Доза: 17 мл/дка с 10-30 л/дка работен разтвор

Момент на приложение: Пръскане се препоръчва при наличие на 1 – 2 възрастни по бутоните. За оптимална защита се третира от фаза „зелен бутон” (ВВСН51) до фаза „жълт бутон” (BBCH59).

Максимален брой третирания през вегетацията: 1;

Карантинен срок: Не се налага

Момент на приложение

Ефикасност и период на защита

Авант® 150 ЕК се характеризира с по-дълъг период на защита в сравнение с регистрираните продукти благодарение на високата си устойчивост на дъжд. Eфикасността на Авант® 150 ЕК не намалява, дори ако 2 – 3 часа след третирането има силни валежи. Това се дължи на свързването на активното вещество с липидните слоеве на кутикулата.


Авант® 150 ЕК има отличен ефект при ниски (<15° C) и при високи температури ( >25° C).

Авант® 150 ЕК се характеризира с висока персистентност. Ако в момента на третирането продуктът не е попаднал директно върху неприятеля, ефектът ще се получи по-късно, в процеса на хранене.

Намаляването на повредите по съцветията в резултат от приложението на Авант® 150 ЕК гарантира развитието на повече и с по-голяма маса шушулки, което води до увеличаване на добива.

ЗАБЕЛЕЖКА:информация от www.dupont.com

 

Допълнителна информация

ПРОИЗВОДИТЕЛ

DuPont

ОПАКОВКА

5 мл.

Product Enquiry