БАЗАГРАН 480 – 5 л.

 • 0 Оценка
 • В наличност

Базагран е вегетационен контактен хербицид с бърз инициален ефект, който се поема от зелените части на плевелите, нарушава фотосинтезата – вследствие на което те изсъхват и бързо загиват. Ефектът от третирането се проявява много бързо – след 2-3 дни. Благоприятните климатични условия за интензивен растеж на плевелите подобряват и ускоряват хербицидното действие.

345.00 лв.
Име
Имейл
Телефон
Enquiry

Описание

Активно вещество : Съдържа 480 г/л бентазон

Формулация : Разтворим концентрат

Карантинен срок : 30 дни

Разрешен за употреба при :

 • ГРАДИНСКИ ГРАХ ЗА СЕМЕПРОИЗВОДСТВО – 100-150 мл/дка при 2-ри – 4-ти трилистник на културата и от 2-ри до 4-ти лист на плевелите;
 • ЛУК, КАРТОФИ И ЧЕСЪН – 200 мл/дка при 2-ри – 4ти лист на културата и 2-ри – 4-ти лист на плевелите;
 • КОПЪР, РЕЗЕНЕ, ХИЗОП – 180 мл/дка във фаза розетка на културата и 2-ри -4-ти лист на плевелите;
 • ФАСУЛ И ГРАХ – 250 мл/дка при 2-ри – 4-ти трилистник на културата и от 2-ри до 4-ти лист на плевелите;
 • СОЯ – 200 мл/дка при 2-ри – 4-ти трилистник на културата и от 2-ри до 4-ти лист на плевелите;
 • МЛАДА ЛЮЦЕРНА – 250 мл/дка при 2-ри – 4-ти трилистник на културата и от 2-ри до 4-ти лист на плевелите;
 • ЛЕН – 200 мл/дка при 2-ри – 4-ти лист на плевелите и 5-8 см височина на лена;
 • ФЪСТЪЦИ – 300-400 мл/дка при 2-ри – 4-ти трилистник на културата и от 2-ри до 4-ти лист на плевелите;
 • ОРИЗ – 400 мл/дка при 2-ри – 4-ти лист на културата и 2-ри до 4-ти лист на плевелите.

Приложение : Срещу едногодишни широколистни плевели.

Чувствителни плевели :Абутилон, Щир, Подрумче, Лобода, Колендро, Овчарска торбичка, Лепка, Полска метличина, Татул, Врабчово семе, Тученица, Пипериче, Фасулче, Лютиче, Синап, Млечок, Спореж, Черно куче грозде, Звездица, Гръцка коприва, Бутрак, Поветица, Мак, Паламида, Бабини зъби, Самосевки слънчоглед, Родилна трева, Див коноп, Галинзога

Механизъм на действие :

Базагран е вегетационен контактен хербицид с бърз инициален ефект, който се поема от зелените части на плевелите, нарушава фотосинтезата – вследствие на което те изсъхват и бързо загиват. Ефектът от третирането се проявява много бързо – след 2-3 дни. Благоприятните климатични условия за интензивен растеж на плевелите подобряват и ускоряват хербицидното действие.

Препоръки при употреба :

 1. Работен разтвор
 • 20-30 л/дка.
 1. Темперaтурен диапазон на приложение – над 8°С и под 25°С.
 2. Усвояване от плевелите
 • До 5-6 часа след третиране
 • Валежи до час след пръскане могат да понижат ефекта от хербицида. В този случай може да се очаква само частичен ефект и да се наложи пръскането да се повтори.
 1.  Смесимост с други ПРЗ
 • Базагран може да се смесва с фунгициди и листни торове но поради различната твърдост и температура на водата се препоръчва направата на тест за смесимост.
 • Не се препоръчва смесването с противожитни хербициди, поради опасност от намаляване на селективноста на културите при лоши климатични условия.
 1. Влияние на продукта в сеитбооборота
 2. Няма негативно последействие за следващите култури при нормално протекла вегитация.
 3. Във връзка с добрите земеделски практики и опазването на подпочвените води БАСФ препоръчва да се спазват следните предпазни мерки:
 • да не се прилагат бентазон съдържащи продукти повече от 1,5 кг активно вещество на хектар за една година
 • Да се осигури нетретиран защитен пояс с ширина от 5 метра в близост до повърхностни води.
 • Не се препоръчва третиране на площи с високи подпочвени води (с височина на подпочвените води <= 1 м от повърхността).
 • Не се препоръчва употреба в карстови райони.
 • Не се препоръчва употреба на полощи с хумусно съдържание под 1%.
 1. Не се препоръчва:
 2. Приложение при посеви подложени на:
 • Резки температурни амплитуди (голяма разлика между дневната и нощна температури)
 • Наводнени посеви.
 • Силно депресирани в резултат на засушаване.
 1. Използването на базагран в леща.
 2. Използване при температури над 25 °С и горещо време защото могат да се получат слаби пригори (бели петна) по листата на културите, които в последствие бързо се въстановяват (след 2-4 седмици) но това не се отразява отрицателно на добива

Производител : БАСФ СЕ, Германия

Разрешение за употреба : №: 512-3/20.07.2012 г.

Категория за употреба : III-та – за свободна употреба от лица над 18 г.

Допълнителна информация

ПРОИЗВОДИТЕЛ

BASF

ОПАКОВКА

5 л.

Product Enquiry