МИКЛОФИЛ /по заявка/

  • 0 Оценка
  • В наличност

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 125 г/л миклобутанил ФОРМУЛАЦИЯ: ЕК – емулсионен концентрат

Име
Имейл
Телефон
Enquiry

Описание

СИСТЕМЕН ФУНГИЦИД ЗА БОРБА С БОЛЕСТИ ПРИ РЕДИЦА КУЛТУРИ

 

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 125 г/л миклобутанил

ФОРМУЛАЦИЯ: ЕК – емулсионен концентрат

 

УПОТРЕБА:

Разрешени минимални употреби

Максимален брой приложения: 2 – лозя и костилкови, 3 – всички останали

Интервал между приложенията: 10-14 дни – лозя, 7-10 всички останали

Работен разтвор:50-100 л/дка

Карантинен срок: 15 дни – лозя, 7 дни – костилкови и тиквови, 3 дни – пипер, домати и патладжан

Култура Вредител Момент на приложение Доза
Лозя (винени и десертни сортове) Брашнеста мана (Uncinula necator)

Черно гниене (Guignardia bidwellii)*

От 80% опадане на ресите – плодът е готов за беритба 20-60 мл/дка
Костилкови овощни видове (праскова, кайсия, нектарина) Брашнеста мана (Sphaerotheca pannosa / Podosphaera tridactyla) От край на цъфтеж до консумативна зрялост 32-60 мл/дка
Тиквови Брашнеста мана (Sphaerotheca fuligiena) Поява на първо странично разклонение – пълна зрялост 20-60 мл/дка
Пипер Брашнеста мана (Leveillula taurica) Видимо второ разклонение – пълна зрялост 20-60 мл/дка
Домати, патладжан Брашнеста мана (Leveillula taurica) Видима поява на първо връхно разклонение – пълна зрялост 20-60 мл/дка
Украсни видове (дървовидни)* Брашнеста мана От край на цъфтеж 20-60 мл/дка
Украсни видове (тревисти)* Брашнеста мана От начало на развитие на подлежащите на прибиране вегетативни части или вегетативни размножителни органи 20-60 мл/дка

Допълнителна информация

ПРОИЗВОДИТЕЛ

СУММИТ АГРО

Product Enquiry