МОСПИЛАН 20 СП – 3 гр.

  • 0 Оценка
  • В наличност

МОСПИЛАН 20 СП - 3 гр.

Активно вещество: съдържа 200 г/кг ацетамиприд. Формулация: прах, разтворим във вода. Токсичност: ЛД50 689 мг/кг живо тегло.

1.85 лв. 1.49 лв.
Име
Имейл
Телефон
Enquiry

Описание

МОСПИЛАН 20 СП – 3 гр.

Активно вещество: съдържа 200 г/кг ацетамиприд.
Формулация: прах, разтворим във вода.
Токсичност: ЛД50 689 мг/кг живо тегло.
Смесимост: По препоръка на фирмата може да се използва в комбинация с повечето пестициди, без тези с алкална реакция, но поради голямото разнообразие от продукти предварителен тест за съвместимост е препоръчителен.
Екотоксичност: Токсичен за пчели и копринена буба. Опасен за риби и други водни организми.
Категория за употреба III-та – за свободна употреба от лица над 18 г.
Карантинен срок*: 3 дни за зеленчуци; 10 дни за тютюн, 7 дни за картофи. При житни, царевица, слънчоглед карантинен срок не се налага.

Разрешена употреба:
• ПАМУКОВА ЛИСТНА ВЪШКА по краставици – 12,5 гр/дка (0,0125%)
• ОРАНЖЕРИЙНА БЕЛОКРИЛКА по домати – 20 гр/дка (0,02%)
• ПРАСКОВЕНА ЛИСТНА ВЪШКА по пипер – 12,5 гр/дка (0,0125%)
• ТРИПС И ЛИСТНИ ВЪШКИ по тютюн – 15 г/дка
• КОЛОРАДСКИ БРЪМБАР по картофи – 6 г/дка
• РЪЖДИВА БОРОВА ЛИСТНА ОСА, ТОПОЛОВ ЛИСТОЯД – 15 г/дка(3л/дка раб.р-р)
• ВРЕДНА ЖИТНА ДЪРВЕНИЦА, ОБИКНОВЕНА ЖИТНА ПИЯВИЦА, ОБИКНОВЕН ЖИТЕН БЕГАЧ – 12,5 г/дка
• СИВ ЦАРЕВИЧЕН ХОБОТНИК по царевица и слънчоглед – 10 г/дка
• ТЮТЮНЕВА ЛИСТНА ВЪШКА по тютюн – 30 г/дка ЦИКАДА по пипера – 25 г/дка

Начин на действие: системен инсектицид (по отношение на третираната култура) с контактно и стомашно действие (по отношение на неприятеля).

Допълнителна информация

ОПАКОВКА

3 гр.

ПРОИЗВОДИТЕЛ

Nippon Soda, Japan

Product Enquiry